Giới thiệu

Moldex3D là phần mềm CAE hàng đầu trong lĩnh vực phân tích, tối ưu hóa quá trình ép phun các sản phẩm nhựa. Dựa trên những lý luận học thuật hoàn chỉnh và công nghệ tính toán, mô phỏng tiên tiến trên máy tính, Moldex3D cung cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp toàn diện trong việc thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn cũng như điều khiển quá trình ép phun nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, hạn chế sai sót từ đó giảm giá thành sản phẩm.

Ưu điểm công nghệ

Những gói sản phẩm của Moldex3D

Moldex3D eDesign

Moldex3D Professional

Moldex3D Advanced

Ứng dụng Moldex3D trong các ngành công nghiệp

ung-dung-moldex3d-trong-nganh-oto

Ô tô

Ung dung Moldex3d trong nganh hang khong

Hàng không

ung-dung-moldex3d-trong-nganh-oto

Ô tô

medical part hypermill

Trang sức & Y tế