DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Phân phối phần mềm

Cung cấp những phần mềm CAD/CAM/CAE bản quyền như hyperMILL, Cimatron, Moldex3D…

Đào tạo doanh nghiệp

Triển khai những khóa học phần mềm CAD/CAM/CAE phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp

Tư vấn giải pháp

Tư vấn giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất sử dụng phần mềm CAD/CAM/CAE

“Sứ mệnh của Hoàng Văn là mang đến những giải pháp CAD/CAM/CAE cho ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam giúp các doanh nghiệp trong ngành nâng cao được năng suất và khả năng cạnh tranh trên thị trường”

Hoàng Khương
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hoàng Văn

Một trong những giá trị cốt lõi của Hoàng Văn là chia sẻ

Chia sẻ giá trị với

KHÁCH HÀNG

Chia sẻ giải pháp với

ĐỐI TÁC

Chia sẻ quyền lợi với

NHÂN VIÊN

Chia sẻ trách nhiệm với

CỘNG ĐỒNG

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

“Chúng tôi đã chọn OPEN MIND dựa trên lời khuyên của các OEM hàng đầu, và chúng tôi đã không thất vọng. Nó đã cung cấp mọi thứ mà chúng tôi cần và thậm chí còn hơn thế nữa.”

Ông Mick Brown, Copsey Engineering

“Gói Multiblade của OPEN MIND giúp chúng tôi cắt giảm 3/4 thời gian đồng thời cải thiện chất lượng của các linh kiện được gia công.”

MỚI NHẤT TRÊN BLOG