Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng phần mềm Creo Parametric trong việc thiết kế, lắp ráp và quản lí những mô hình lớn và cực lớn một cách hiệu quả.

Nội dung

 • Sử dụng những ràng buộc nâng cao
 • Tạo và sử dụng Component Interfaces
 • Tạo và sử dụng Flexible Component
 • Tái cấu trúc và đối xứng mô hình lắp
 • Tạo và sử dụng Shrinkwrap
 • Thay thế các chi tiết trong mô hình lắp
 • Sử dụng Simplified Reps
 • Ứng dụng Display Style, Layer States, Combined Views
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với ba module Part, Assembly, Drawing.

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác