Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng thành thạo Cimatron trong việc lập trình phay 3 trục ứng dụng trong gia công khuôn mẫu và gia công hàng loạt

Nội dung

 • Giới thiệu tổng quan về lập trình phay 3 trục trong Cimatron
 • Quản lí dữ liệu trong môi trường NC
 • Phương pháp gia công 2.5D
 • Phương pháp gia công Volume Milling
 • Phương pháp gia công Surface Milling
 • Phương pháp gia công Remachine
 • Phương pháp gia công lỗ
 • Tạo báo cáo nguyên công
 • Quản lí dụng cụ cắt
 • Lập trình gia công theo templete
 • Cấu hình bộ Post Processor (cơ bản)
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về gia công CNC và sử dụng Cimatron ở mức độ cơ bản

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Cimatron khác