Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để mô hình hóa những sản phẩm có dạng bề mặt tham số phức tạp

Nội dung

 • Các công cụ thiết kế bề mặt cơ bản
 • Các công cụ xử lí bề mặt
 • Phân tích đặc tính hình học của đường curve
 • Phân tích đặc tính hình học của bề mặt
 • Kỹ thuật master model
 • Thực hành thiết kế sản phẩm dạng surface
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với ba modul Part, Assembly và Drawing

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác