Project Description

Mục tiêu

Giúp học viên hiểu rõ ý nghĩa, công dụng của các công cụ BMX để có thể vận dụng chúng vào những tình huống cụ thể nhằm chủ động hơn trong quá trình thiết kế.

Nội dung

 • Giới thiệu về Behavioral Modeling Extension – BMX
 • Các công cụ đo lường cơ bản
 • Phân tích theo các quan hệ toán học
 • Phân tích kết hợp với Excel
 • Phân tích User-Defined
 • Phân tích độ nhạy – Sensitivity Analysis
 • Phân tích tính khả thi – Feasibility Analysis
 • Phân tích tối ưu – Optimization Analysis
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với hai modul Part và Assembly

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác