Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng thành thạo Cimatron trong việc tách khuôn và thiết kế hoàn chỉnh một bộ khuôn ở mức độ cơ bản

Nội dung

 • Giới thiệu tổng quan về thiết kế khuôn trong Cimatron
 • Các phương thức tiến hành tách khuôn và làm moldbase
 • Nguyên tắc tách khuôn QuickSplit
 • Bố trí khuôn có nhiều lòng khuôn
 • Thiết kế slider
 • Thiết kế lifter
 • Thiết kế hệ thống dẫn nhựa
 • Thiết kế hệ thống làm mát
 • Thiết kế hệ thống đẩy
 • Tạo moldbase theo tiêu chuẩn công ty
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

Người có kiến thức cơ bản về thiết kế khuôn mẫu và sử dụng Cimatron ở mức độ cơ bản

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Cimatron khác