Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng thành thạo Creo Parametric 4.0 trong việc thiết kế mặt phân khuôn và một số kết cấu cơ bản trong khuôn như hệ thống đường nước, hệ thống cấp nhựa …

Nội dung

 • Trình tự thiết kế khuôn trong PTC Creo Parametric
 • Phân tích đặt tính hình học sản phẩm
 • Các công cụ tách khuôn tự động
 • Các công cụ tách khuôn thủ công
 • Thiết kế các kết cấu slider và lifter
 • Bố trí khuôn có nhiều lòng khuôn
 • Thiết kế hệ thống cấp nhựa (runner)
 • Thiết kế hệ thống làm mát
 • Điền đầy, mở khuôn
 • Thực hành
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế khuôn và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác