Moldex3D cung cấp trình hướng dẫn tạo báo cáo (Report Wizard) trong quá trình hậu xử lý để tạo báo cáo tự động. Sau khi phân tích xong, biểu tượng Report wizard sẽ xuất hiện trên thanh menu. Sau đó, người dùng có thể tạo báo cáo với mẫu tiêu chuẩn bằng cách làm theo các bước:  Report → PreferencesSave As Start.

Ngoài mẫu tiêu chuẩn, Moldex3D cũng cho phép người dùng tạo bản mẫu tùy chỉnh của họ trong Report wizard. Trong mẫu tùy chỉnh, người dùng có thể sửa đổi vị trí kết quả phân tích, kiểu báo cáo, bố cục và thiết kế theo nhu cầu của họ.

Moldex3D Report Wizard  nhận dạng hình ảnh, văn bản, đồ thị và giá trị từ kết quả thông qua phương pháp Tag Lookup (tra cứu thẻ). Người dùng có thể tạo bản mẫu tùy chỉnh của họ trong Report Wizard bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Bước 1: Vào thư mục thư mục cài đặt (C:\Moldex3D\R17\Template), và mở Studio_Report Tag LookUp Table.xlsx và Studio_General_Template.pptx. Tệp excel liệt kê tất cả hình ảnh, video, đồ thị khả dụng và giá trị cho từng hàm và các thẻ (tag) tương ứng, và PPT là bản mẫu ban đầu được tạo bằng các thẻ này.

Bước 2: Tạo thẻ của riêng bạn cho bản mẫu tùy chỉnh (Hình 1). Bảng 1 là một ví dụ về tra cứu thẻ của áp suất phun

Lưu ý: (! CHECK) có nghĩa là xóa toàn bộ trang chiếu nếu không tìm thấy dữ liệu. Tham khảo cách tra cứu thẻ và việc sử dụng các chuỗi trong bản mẫu gốc.

Hình 1 Bảng Tag Lookup

Bảng 1  Thẻ kết quả điền đầy

Bước 3: Phát triển mẫu của riêng bạn theo các yêu cầu như vị trí đặt kết quả khác nhau, kích thước font chữ, kích thước hình ảnh, thiết kế trang, v.v.

Ví dụ: Trong báo cáo mẫu tiêu chuẩn, chuỗi tra cứu thẻ nhiệt độ và áp suất điền đầy được hiển thị trong các trang khác nhau (Hình 2 (a), (b); cũng tham khảo bảng 1). Trong mẫu tùy chỉnh, chuỗi tra cứu thẻ nhiệt độ và áp suất điền đầy có thể được đưa vào một trang với thiết kế trang, font chữ khác nhau, v.v. (Hình 2 (c)).

Lưu ý: Lưu mẫu tùy chỉnh của riêng bạn trong cùng một thư mục.

Hình 2 (a) (b) bản mẫu chuẩn; (c) Mẫu tùy chỉnh theo nhu cầu.

Bước 4: Trong Studio, nhấp vào Report để khởi chạy Report Wizard và chọn Template làm mẫu tùy chỉnh. Chỉ định các tùy chọn báo cáo khác và nhấp vào Start để tạo báo cáo. Người dùng có thể mở báo cáo bằng cách nhấp vào Play hoặc tìm nó ở vị trí đã chỉ định.

Hình 3 Trình hướng dẫn Báo cáo

Bước 5: Hình 4 (a) và (b) cho thấy mẫu báo cáo tiêu chuẩn (tham khảo Hình 2 (a), (b)). Hình 4 (c) cho thấy mẫu báo cáo tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng (tham khảo Hình 2 (c)).

Leave A Comment

Bài viết liên quan