Giới thiệu

Trung tâm phay/tiện kết hợp là một loại máy CNC rất phức tạp vì chúng liên kết hai loại công nghệ gia công khác nhau. Ưu điểm là phôi có thể được phay và tiện trên một máy và một lần gá đặt. Điều này có nghĩa là ngay cả những phôi có độ phức tạp cao cũng có thể được gia công hoàn toàn trong một thiết lập duy nhất. Sự kết hợp giữa phay và tiện do đó ngày càng trở nên quan trọng hơn trong lập trình CNC. Thật may mắn khi giờ đây người lập trình có thể hoàn tất những tác vụ lập trình tiện/phay phức tạp trong một giao diện thống nhất của phần mềm hyperMILL

Những chu trình gia công thường gặp

 • Pockket Milling
 • Contour Milling
 • Face Milling
 • Rest Machining
 • Plunge Milling

 • 5 Axis Multi Indexing
 • Các chu trình gia công lỗ

 • Chamfer Milling

Ưu điểm

 • Lập trình trên một giao diện phần mềm duy nhất

 • Gia công những chi tiết phức tạp trên một lần gá

 • Thư viện dụng cụ cắt được quản lý thống nhất

 • Phôi được theo dõi và cập nhật qua từng bước cho cả nguyên công tiện và phay

 • Tính năng mô phỏng va chạm có độ tin cậy cực kỳ cao