Flow

Moldex3D – Flow mô phỏng toàn bộ quá trình điền đầy khuôn của nhựa nhiệt dẻo. Với Moldex3D – Flow, bạn có thể thấy rõ cách thức nhựa dẻo chạy trong khuôn từ tổng quan đến chi tiết, có tính đến các yếu tố quán tính, trọng lực.

Khả năng phân tích của Moldex3D – Flow

 • Tính toán, mô phỏng dòng chảy của nhựa dẻo trong khuôn có tính đến các yếu tố như quán tính, trọng lực, độ nhớt, truyền nhiệt

 • Dự đoán vị trí bọt khí, đường hàn

 • Dự đoán áp suất phun từ đó tính toán ra lực kẹp khuôn cần thiết

 • Đánh giá việc bố trí và kích thước kênh nhựa để tối ưu hóa thể tích kênh nhựa và cân bằng dòng chảy

 • Tối ưu hóa vị trí miệng phun để giảm số lượng đường hàn và cân bằng dòng chảy

 • Tối ưu hóa điều kiện công nghệ trong giai đoạn điền đầy khuôn như thời gian, áp suất phun, nhiệt độ nhựa dẻo, profile tốc độ …

 • Mô phỏng quá trình ép phun nhiều thành phần và nhiều giai đoạn (kết hợp modul MCM)

Pack

Moldex3D – Pack kết hợp tính chất nén được (compressibility) của vật liệu vào trong lời giải của phương trình Navier-Stokes dạng 3D đầy đủ để tính đến việc phân bố tỉ trọng và hoạt động của nhựa dẻo trong quá trình bảo áp của nhựa nhiệt dẻo. Sử dụng Moldex3D – Pack bạn có thể khảo sát mọi yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo áp cho các sản phẩm thành dày hoặc sản phẩm có sự thay đổi lớn về chiều dày

Khả năng phân tích của Moldex3D – Pack

 • Dự đoán lực kẹp khuôn trong quá trình bảo áp

 • Dự đoán vùng có sự co rút lớn về thể tích

 • Dự đoán thời gian đông đặc của miệng phun

 • Đánh giá thiết kế của miệng phun để kéo dài thời gian đông đặc miệng phun

 • Tối ưu hóa thông số công nghệ quá trình bảo áp như thời gian bảo áp, thời điểm chuyển pha , áp suất bảo áp …

 • Đánh giá các tham số của thiết kế để xem xét và tối ưu hóa thiết kế

 • Mô phỏng quá trình ép phun nhiều thành phần và nhiều giai đoạn (kết hợp thêm modul MCM)

Cool

Moldex3D – Cool là một công cụ mô phỏng 3D thực dùng trong việc phân tích quá trình làm nguội khuôn. Dựa trên công nghệ 3D thực, nó là một công cụ hiệu quả để khảo sát nhiệt độ khuôn, đánh giá mức độ hiệu quả của các kênh chất lỏng làm mát và ước lượng thời gian cần thiết để làm nguội khuôn.

Khả năng phân tích của Moldex3D – Cool

 • Dự đoán nhiệt độ của sản phẩm, kênh nhựa, kênh chất lỏng làm mát và các lõi bên trong sản phẩm

 • Đánh giá hiệu quả của hệ thống giải nhiệt

 • Hạn chế việc làm nguội không cân bằng trong khuôn
 • Xác định thời gian làm nguội

 • Tối ưu hóa thời gian làm nguội để rút ngắn thời gian chu kì ép mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

 • Sử dụng giải pháp phân tích làm mát nhanh và dễ dùng “Mesh-Free eDesign-FastCool” để kiểm định hệ thống làm mát trong khuôn

Warp

Moldex3D – Warp cung cấp cho người  dùng một công cụ mô phỏng 3D thực để phân tích các nguyên nhân và mức độ biến dạng của sản phẩm để từ đó kiểm soát được chất lượng sảng phẩm trước khi khuôn được chế tạo. Modul này làm việc kết hợp với các modul Moldex3D/eDesign – Flow/Pack/Cool và có thể mở rộng tính năng phân tích ảnh hưởng của vật liệu dạng sợi nếu kết hợp thêm modul eDesign – Fiber

Khả năng phân tích của Moldex3D – Warp

 • Dự đoán hình dạng sau cùng của sản phẩm trước khi quá trình ép thực sự diễn ra

 • Đánh giá tác động của việc làm nguội không cân bằng đến biến dạng của sản phẩm

 • Đánh giá ảnh hưởng của việc co rút thể tích đến biến dạng của sản phẩm

 • Đánh giá ảnh hưởng sự định hướng của vật liệu có cấu trúc sợi đến biến dạng sản phẩm (kết hợp với modul Moldex3D/eDesign-Fiber

 • Đánh giá ứng suất nhiệt dư

 • Đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ khuôn đến biến dạng của sản phẩm

 • Khảo sát 2 điểm bất kì để xác định lượng co rút tuyến tính giữa 2 vị trí

 • Phân tách chuyển vị theo các hướng X, Y, Z để thể hiện biến dạng độc lập theo từng hướng

 • Xuất hình dạng sản phẩm bị biến dạng ra định dạng STL cho các phân tích tiếp theo

Fiber

Moldex3D – Fiber mô phỏng chính xác sự định hướng của vật liệu dạng sợi trong quá trình điền đầy khuôn. Hơn nữa nó còn tính toán được những đặc tính cơ nhiệt bất đẳng hướng gây ra bởi quá trình gia cố kết cấu sợi của sản phẩm nhựa. Với Moldex3D – Fiber, người dùng có thể hiểu được sự định hướng của vật liệu sợi và kiểm soát được sự co ngót bất đẳng hướng của sản phẩm sau khi ép.

Khả năng phân tích của Moldex3D – Fiber

 • Mô hình hóa chiều dài và đường kính sợi để đánh giá định hướng, co rút và biến dạng của sợi

 • Dự đoán định hướng 3D của sợi và phân bố đặc tính cơ nhiệt

 • Hạn chế sự co rút bất đẳng hướng của sợi ngắn được gia cố nhiệt

 • Kiểm soát độ bền của vật liệu sợi ngắn được gia cố nhiệt

MCM

Multi-component molding là một trong những phương pháp tuyệt vời nhất để đa dạng hóa việc phát triển sản xuất sản phẩm nhựa. Moldex3D – MCM mô phỏng quá trình ép phun nhiều loại vật liệu, ép phun có lõi kim loại và ép phun nhiều giai đoạn tuần tự. Dựa trên công nghệ 3D thực, khả năng phân tích cụ thể của Moldex3D – MCM cho bạn một công cụ đầy huyền năng để phân tích chính xác các tương tác giữa các thành phần khác nhau trong khuôn từ đó tối ưu hóa thiết kế của sản phẩm. Hơn nữa modul này còn giúp bạn dự đoán cong vênh do sự khác nhau và tính chất của các loại vật liệu, do kéo dài thời gian làm nguội quá dài và do sự co rút bất đối xứng của quá trình ép phun nhựa 2 màu …

Khả năng phân tích của Moldex3D – MCM

 • Mô phỏng quá trình ép có lõi kim loại

 • Mô phỏng ép phun nhiều giai đoạn tuần tự

 • Khảo sát dòng chảy và sự đông đặc vật liệu xung quanh lõi kim loại

 • Đánh giá ảnh hưởng của lõi kim loại đến việc làm nguội

 • Đánh giá ảnh hưởng của việc phân bố nhiệt trên lõi trong quá trình ép phun

 • Đánh giá ảnh hưởng tương tác giữa lõi và vật liệu trong phân tích cong vênh

 • Phát hiện sự phá hủy nhiệt của vật liệu do bị gia nhiệt trở lại bởi dòng nhựa nóng

 • Dự đoán phân bố nhiệt trong lõi kim loại trong suốt quá trình ép phun

 • Ứng dụng công nghệ tính toán song song để tăng tốc xử lí, mở rộng khả năng phân tích