moldex3d-injection-moulding

FLOW

Moldex3D – Flow mô phỏng toàn bộ quá trình điền đầy khuôn của nhựa nhiệt dẻo. Với Moldex3D – Flow, bạn có thể thấy rõ cách thức nhựa dẻo chạy trong khuôn từ tổng quan đến chi tiết, có tính đến các yếu tố quán tính, trọng lực.

Khả năng phân tích của Moldex3D – Flow

 • Tính toán, mô phỏng dòng chảy của nhựa dẻo trong khuôn có tính đến các yếu tố như quán tính, trọng lực, độ nhớt, truyền nhiệt

 • Dự đoán vị trí bọt khí, đường hàn

 • Dự đoán áp suất phun từ đó tính toán ra lực kẹp khuôn cần thiết

 • Đánh giá việc bố trí và kích thước kênh nhựa để tối ưu hóa thể tích kênh nhựa và cân bằng dòng chảy

 • Tối ưu hóa vị trí miệng phun để giảm số lượng đường hàn và cân bằng dòng chảy

 • Tối ưu hóa điều kiện công nghệ trong giai đoạn điền đầy khuôn như thời gian, áp suất phun, nhiệt độ nhựa dẻo, profile tốc độ …

 • Mô phỏng quá trình ép phun nhiều thành phần và nhiều giai đoạn (kết hợp modul MCM)

PACK

Moldex3D – Pack kết hợp tính chất nén được (compressibility) của vật liệu vào trong lời giải của phương trình Navier-Stokes dạng 3D đầy đủ để tính đến việc phân bố tỉ trọng và hoạt động của nhựa dẻo trong quá trình bảo áp của nhựa nhiệt dẻo. Sử dụng Moldex3D – Pack bạn có thể khảo sát mọi yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo áp cho các sản phẩm thành dày hoặc sản phẩm có sự thay đổi lớn về chiều dày

Khả năng phân tích của Moldex3D – Pack

 • Dự đoán lực kẹp khuôn trong quá trình bảo áp

 • Dự đoán vùng có sự co rút lớn về thể tích

 • Dự đoán thời gian đông đặc của miệng phun

 • Đánh giá thiết kế của miệng phun để kéo dài thời gian đông đặc miệng phun

 • Tối ưu hóa thông số công nghệ quá trình bảo áp như thời gian bảo áp, thời điểm chuyển pha , áp suất bảo áp …

 • Đánh giá các tham số của thiết kế để xem xét và tối ưu hóa thiết kế

 • Mô phỏng quá trình ép phun nhiều thành phần và nhiều giai đoạn (kết hợp thêm modul MCM)

COOL

Moldex3D – Cool là một công cụ mô phỏng 3D thực dùng trong việc phân tích quá trình làm nguội khuôn. Dựa trên công nghệ 3D thực, nó là một công cụ hiệu quả để khảo sát nhiệt độ khuôn, đánh giá mức độ hiệu quả của các kênh chất lỏng làm mát và ước lượng thời gian cần thiết để làm nguội khuôn.

Khả năng phân tích của Moldex3D – Cool

 • Dự đoán nhiệt độ của sản phẩm, kênh nhựa, kênh chất lỏng làm mát và các lõi bên trong sản phẩm

 • Đánh giá hiệu quả của hệ thống giải nhiệt

 • Hạn chế việc làm nguội không cân bằng trong khuôn
 • Xác định thời gian làm nguội

 • Tối ưu hóa thời gian làm nguội để rút ngắn thời gian chu kì ép mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

 • Sử dụng giải pháp phân tích làm mát nhanh và dễ dùng “Mesh-Free eDesign-FastCool” để kiểm định hệ thống làm mát trong khuôn

WARP

Moldex3D – Warp cung cấp cho người dùng một công cụ mô phỏng 3D thực để phân tích các nguyên nhân và mức độ biến dạng của sản phẩm để từ đó kiểm soát được chất lượng sảng phẩm trước khi khuôn được chế tạo. Modul này làm việc kết hợp với các modul Moldex3D/eDesign – Flow/Pack/Cool và có thể mở rộng tính năng phân tích ảnh hưởng của vật liệu dạng sợi nếu kết hợp thêm modul eDesign – Fiber

Khả năng phân tích của Moldex3D – Warp

 • Dự đoán hình dạng sau cùng của sản phẩm trước khi quá trình ép thực sự diễn ra

 • Đánh giá tác động của việc làm nguội không cân bằng đến biến dạng của sản phẩm

 • Đánh giá ảnh hưởng của việc co rút thể tích đến biến dạng của sản phẩm

 • Đánh giá ảnh hưởng sự định hướng của vật liệu có cấu trúc sợi đến biến dạng sản phẩm (kết hợp với modul Moldex3D/eDesign-Fiber

 • Đánh giá ứng suất nhiệt dư

 • Đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ khuôn đến biến dạng của sản phẩm

 • Khảo sát 2 điểm bất kì để xác định lượng co rút tuyến tính giữa 2 vị trí

 • Phân tách chuyển vị theo các hướng X, Y, Z để thể hiện biến dạng độc lập theo từng hướng

 • Xuất hình dạng sản phẩm bị biến dạng ra định dạng STL cho các phân tích tiếp theo

FIBER

Moldex3D – Fiber mô phỏng chính xác sự định hướng của vật liệu dạng sợi trong quá trình điền đầy khuôn. Hơn nữa nó còn tính toán được những đặc tính cơ nhiệt bất đẳng hướng gây ra bởi quá trình gia cố kết cấu sợi của sản phẩm nhựa. Với Moldex3D – Fiber, người dùng có thể hiểu được sự định hướng của vật liệu sợi và kiểm soát được sự co ngót bất đẳng hướng của sản phẩm sau khi ép.

Khả năng phân tích của Moldex3D – Fiber

 • Mô hình hóa chiều dài và đường kính sợi để đánh giá định hướng, co rút và biến dạng của sợi

 • Dự đoán định hướng 3D của sợi và phân bố đặc tính cơ nhiệt

 • Hạn chế sự co rút bất đẳng hướng của sợi ngắn được gia cố nhiệt

 • Kiểm soát độ bền của vật liệu sợi ngắn được gia cố nhiệt

 • Hỗ trợ phân tích định hướng vảy (flake) để dự đoán các đặc tính cơ học và độ cong vênh dựa trên hướng bong tróc cũng như dự đoán dòng chảy và đường hàn trên bề mặt của chi tiết

 • Xuất ra các đặc tính cơ nhiệt dị hướng thông qua Moldex3D FEA Interface và Moldex3D Digimat để tiếp tục phân tích bằng những phần mềm phân tích kết cấu chuyên nghiệp khác

MCM

Multi-component molding là một trong những phương pháp tuyệt vời nhất để đa dạng hóa việc phát triển sản xuất sản phẩm nhựa. Moldex3D – MCM mô phỏng quá trình ép phun nhiều loại vật liệu, ép phun có lõi kim loại và ép phun nhiều giai đoạn tuần tự. Dựa trên công nghệ 3D thực, khả năng phân tích cụ thể của Moldex3D – MCM cho bạn một công cụ đầy huyền năng để phân tích chính xác các tương tác giữa các thành phần khác nhau trong khuôn từ đó tối ưu hóa thiết kế của sản phẩm. Hơn nữa modul này còn giúp bạn dự đoán cong vênh do sự khác nhau và tính chất của các loại vật liệu, do kéo dài thời gian làm nguội quá dài và do sự co rút bất đối xứng của quá trình ép phun nhựa 2 màu …

Khả năng phân tích của Moldex3D – MCM

 • Mô phỏng quá trình ép có lõi kim loại

 • Mô phỏng ép phun nhiều giai đoạn tuần tự

 • Khảo sát dòng chảy và sự đông đặc vật liệu xung quanh lõi kim loại

 • Đánh giá ảnh hưởng của lõi kim loại đến việc làm nguội

 • Đánh giá ảnh hưởng của việc phân bố nhiệt trên lõi trong quá trình ép phun

 • Đánh giá ảnh hưởng tương tác giữa lõi và vật liệu trong phân tích cong vênh

 • Phát hiện sự phá hủy nhiệt của vật liệu do bị gia nhiệt trở lại bởi dòng nhựa nóng

 • Dự đoán phân bố nhiệt trong lõi kim loại trong suốt quá trình ép phun

 • Ứng dụng công nghệ tính toán song song để tăng tốc xử lí, mở rộng khả năng phân tích

moldex3d-mcm

STRESS

Phân tích ứng suất chủ yếu được áp dụng cho các nhà thiết kế để quan sát sự phân bố ứng suất bên trong sản phẩm. Sự phân bố ứng suất có tác động đáng kể đến chất lượng của sản phẩm và độ bền của các cấu kiện, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố ép, bao gồm nhiệt độ, lực, hình dạng và kích thước của bộ phận, tính chất vật liệu, v.v. . Do đó, việc thu được kết quả phân tích ứng suất chính xác từ trước là rất quan trọng đối với các nhà thiết kế để giảm thiểu hư hỏng do mỏi và kéo dài vòng đời sản phẩm.

Khả năng phân tích của Moldex3D – STRESS

 • Dự đoán các vấn đề biến dạng tiềm ẩn để đánh giá tính chất vật liệu và các điều kiện ép phun

 • Đánh giá tác động của đường hàn để đưa ra dự đoán chính xác hơn về việc giảm độ bền.

 • Xem xét hiệu ứng định hướng vật liệu sợi sẽ ảnh hưởng đến độ co ngót và độ bền của chi tiết.

 • Dự đoán sự dịch chuyển của các linh kiện bên trong do áp suất  dòng chảy không đồng nhất với việc xem xét sự tương tác cấu trúc chất lỏng 2 chiều (FSI) chính xác đối với việc dịch chuyển lõi của MCM, cũng như các hành vi quét dây kim loại và sự dịch chuyển linh kiện khi bọc IC.

Moldex3d-stress

ĐỘ NHỚT ĐÀN HỒI

Vật liệu nhựa vừa có đặc tính nhớt vừa có tính đàn hồi. Khó có thể mô tả chính xác các biến đổi đặc tính trong quá trình đúc khi sử dụng cơ học chất lỏng cổ điển hoặc cơ học đàn hồi cổ điển. Để nhận ra ảnh hưởng của các đặc tính vật liệu này đến chất lượng hoặc cấu trúc sản phẩm, các nhà thiết kế cần một công cụ mô phỏng chuyên nghiệp để dự đoán trước các mẫu lấp đầy bằng cách sử dụng các vật liệu nhựa khác nhau. Moldex3D Viscoelasticity giúp người dùng hình dung các biến thể polyme theo thời gian trong khuôn; hơn nữa, nó có thể được tích hợp với các mô-đun Warp hoặc Optics để cung cấp các phân tích nâng cao.

Khả năng phân tích của Moldex3D – VISCOELASTICITY

 • Tính toán tính chất dẻo và đàn hồi của vật liệu dẻo.

 • Dự đoán ứng suất dư do dòng chảy gây ra và hình dung sự phân bố biến đổi phân tử.

 • Dự đoán ứng suất trong quá trình đông đặc và quá trình giãn nở.

 • Dự đoán ứng suất dư.

 • Kết hợp phân tích ứng suất dư để dự đoán các đặc tính quang học (với mô-đun Optics).

 • Dự đoán ứng suất tiêu chuẩn tối đa và ứng suất cắt ở mỗi điểm của sản phẩm cuối cùng

QUANG HỌC

Sản phẩm nhựa được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng quang học, ngày càng nhỏ và nhẹ hơn. Đặc tính dị hướng do dòng chảy gây ra ảnh hưởng đáng kể trong các lòng khuôn nhỏ. Do đó, các vấn đề quang học, chẳng hạn như lưỡng chiết, sự làm chậm hoặc phân cực, sẽ là một nút thắt trong quá trình đi từ thiết kế đến sản xuất. Dựa trên sự điền đầy không gian ba chiều và phân tích độ nhớt, Moldex3D Optics giúp các nhà thiết kế đánh giá hiệu suất quang học và các điều kiện quy trình. Hơn nữa, tích hợp với CODE V, người dùng được phép xuất hình dạng biến dạng và phân bố khúc xạ vào CODE V để kiểm tra và tối ưu hóa thiết kế.

Khả năng phân tích của Moldex3D – OPTICS

 • Hình dung mô hình điền đầy của chi tiết quang học.

 • Hình dung các đặc tính quang học, bao gồm tính lưỡng chiết, sự làm chậm, mô hình tua rua, v.v.

 • Dự đoán các khuyết tật tiềm ẩn, chẳng hạn như thiếu nhựa, mất cân bằng dòng chảy, co ngót hoặc cong vênh.

 • Tối ưu hóa các điều kiện quy trình, chẳng hạn như tốc độ điền đầy, áp suất nén hoặc thiết kế hệ thống làm mát.

 • Dự đoán chỉ số khúc xạ biến dạng và không đồng nhất dựa trên sự tích hợp với CODE V

 • Tối ưu hóa thiết kế cổng phun và kênh dẫn và cải thiện chất lượng sản phẩm

moldex3d-optics

HOT RUNNER

Các giải pháp bằng kênh dẫn nóng (hot runner) đã được sử dụng trong các sản phẩm đúc ép nhựa khác nhau, chẳng hạn như tấm cản, bảng điều khiển ô tô và màn hình LCD/TV. Ưu điểm của khuôn nóng: tiết kiệm chi phí vật liệu, năng lượng và chu kỳ ngắn hơn. Tuy nhiên, các ứng dụng của hệ thống kênh dẫn nóng tương đối phức tạp và thường phải đối mặt với thách thức kiểm soát nhiệt độ phức tạp và nguy cơ vật liệu nhựa bị phân hủy nhiệt. Moldex3D AHR cung cấp các công cụ mô phỏng cho các nhà thiết kế và kỹ sư để biết được cấu tạo và thông tin quan trọng trong quá trình ép. Người dùng có thể kiểm tra các quy trình và thấy các khuyết tật tiềm ẩn, dễ dàng tối ưu hóa thiết kế hơn. Moldex3D giúp các công ty phát triển sản phẩm với chất lượng cao và chi phí thấp và giành chiến thắng trong thị trường cạnh tranh toàn cầu.

Khả năng phân tích của Moldex3D – HOT RUNNER

 • Trực quan hóa sự phân bố nhiệt độ theo thời gian trong kênh dẫn nóng và hệ thống khuôn.

 • Xác nhận hệ thống kênh dẫn nóng và các bộ phận phụ, bao gồm cuộn dây nóng, kênh dẫn phân phối nhựa tới các vòi phun và vòi phun nóng

 • Đánh giá điều kiện kiểm soát nhiệt độ và quy trình, chẳng hạn như áp suất phun hoặc lực kẹp

 • Cải thiện chất lượng sản phẩm và quan sát các khuyết tật tiềm ẩn, bao gồm đường hàn, co ngót, cong vênh, v.v.

 • Kiểm tra hiện tượng nóng nhớt bên trong các kênh dẫn nóng

 • Ước tính tổn thất áp suất trong các phân đoạn khác nhau của hệ thống kênh dẫn nóng.

moldex3d-advance-hot-runner

LÀM MÁT CFD

Trong vài thập kỷ qua, một số kỹ thuật ép phun mới đã được phát triển để chất lượng tốt hơn và tiết kiệm chi phí. Giai đoạn làm nguội luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong quá trình ép phun xét về chất lượng lẫn thời gian chu kỳ. Vì vậy, làm thế nào để thiết kế một hệ thống làm mát hiệu quả luôn là điều tối quan trọng. Trong số các giải pháp làm mát khác nhau, làm mát bảo hình được chú ý nhiều nhất vì đã thành công chứng minh việc giảm chi phí và thời gian làm mát.

Khả năng phân tích của Moldex3D – CFD Cooling

 • Dự đoán chính xác hiệu quả làm mát với thiết kế kênh làm mát khác nhau.

 • Trực quan hóa 3D các đặc tính vật lý bên trong các kênh làm mát.

 • Giảm thời gian chu kỳ và tiết kiệm chi phí.

 • Dự đoán nhiệt độ bên trong chi tiết, kênh dẫn, kênh làm mát, mảnh ghép, v.v.

 • Đánh giá hiệu quả của hệ thống làm mát, bao gồm bố trí đường nước, vỏ khuôn, thanh gia nhiệt, v.v.

 • Giảm thiểu vấn đề làm mát không cân bằng và xác định thời gian chu kỳ làm mát cần thiết.

 • Tối ưu hóa thiết kế hệ thống làm mát khuôn để đạt được hiệu quả làm mát tối ưu với thời gian chu kỳ tối thiểu.

 • Mô phỏng quy trình ép nhiều thành phần, bao gồm ép có lõi bên trong và ép tuần tự nhiều lần

moldex3d-cfd-cooling

CADDOCTOR

Moldex3D CADdoctor, được phát triển dưới sự hợp tác giữa CoreTech (Moldex3D) và Elysium, là một công cụ sửa hình học tương tác cho phép trao đổi dữ liệu CAD đa nền tảng, đơn giản hóa và kiểm định hình học, kiểm tra chất lượng cho CAE, v.v. Trong quá trình tiền xử lý lưới BLM, người dùng có thể sử dụng công cụ này để tự động kiểm tra và sửa chữa hình học kém chất lượng. Moldex3D CADdoctor giúp nâng cao chất lượng lưới để mang lại kết quả phân tích chính xác hơn.

Khả năng xử lý mẫu Moldex3D – CADdoctor

 • Cung cấp khả năng xử lý lỗi hình học khi kết nối với Designer (chế độ BLM).

 • Tự động vá các mô hình CAD có bề mặt bị hỏng và biến dạng hình học.

 • Nâng cao chất lượng lưới BLM để tăng độ chính xác của phân tích.

 • Hỗ trợ nhập các mô hình CAD gốc khác nhau bao gồm STEP, IGES, Parasolid, STL … hoặc Creo, NX, Catia (yêu cầu thêm license)

 • Cung cấp giao diện người dùng trực quan, giúp người dùng bắt đầu dễ dàng hơn

moldex3d-caddoctor

SYNC

Moldex3D SYNC là một giao diện dễ sử dụng và đa chức năng được nhúng hoàn toàn trong phần mềm CAD để mang lại một quy trình làm việc liền mạch từ thiết kế đến mô phỏng. Với khả năng mạnh mẽ của Moldex3D, các nhà thiết kế có thể tạo các mô hình CAD, thiết lập các điều kiện tiền xử lý và trực tiếp chạy các phân tích đúc phun chuyên nghiệp để xác minh và tối ưu hóa thiết kế trong môi trường CAD quen thuộc của họ. Moldex3D SYNC hiện đã có trên PTC® Creo®, NX và SOLIDWORKS®. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này, vui lòng liên hệ với các văn phòng Moldex3D hoặc các đại lý tại địa phương.

Các tính năng và lợi ích

 • Giúp người dùng đồng bộ hóa các thay đổi thiết kế với các mô phỏng của Moldex3D.

 • Giao diện dễ sử dụng hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm thời gian đào tạo.

 • Cho phép tự động tạo lưới chất lượng cao và khởi chạy tính toán trong vài phút.

 • Khả năng phân tích linh hoạt cung cấp kết quả thiết kế nhanh chóng và các giải pháp ép hoàn chỉnh.

 • Hỗ trợ chức năng đối xứng nâng cao để nâng cao độ chính xác và giảm thời gian tính toán.

 • Được trang bị cơ sở dữ liệu vật liệu toàn diện của Moldex3D.
 • Khả năng xử lý song song tăng tốc quá trình phân tích.

EXPERT

Ép phun là một quy trình rất phức tạp kết hợp thiết kế sản phẩm & khuôn, vật liệu và quy trình sản xuất. Mọi thay đổi về từng yếu tố nêu trên đều có thể tác động lớn đến sản phẩm ép phun. Do sự phức tạp của nhiều yếu tố trong khuôn mẫu, phương pháp thử – sai thông thường đã trở nên kém hiệu quả và tốn kém để dự đoán và kiểm soát quy trình. Do đó, Moldex3D Expert đã được phát triển để giúp các nhà thiết kế đánh giá các điều kiện tối ưu quy trình và tối ưu hóa quy trình thiết kế trong việc sử dụng phương pháp DOE (Design of Experiment).

Các tính năng và lợi ích

 • Cung cấp thiết kế và tối ưu hóa quy trình

 • Cải thiện hiệu suất và chất lượng thiết kế

 • Giảm thời gian chu kỳ và chi phí sản xuất

 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất

 • Tối ưu hóa thiết kế khuôn và thông số ép phun: nhiệt độ, thời gian, profile tốc độ dòng chảy, bảo áp
 • Thiết kế thực nghiệm (Design of Experiment): hỗ trợ nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn, đánh giá chất lượng cho phân tích DOE bằng trọng số

ScrewPlus

Moldex3D ScrewPlus cho phép người dùng ước tính hiệu suất của trục vít và hiệu suất của nó. Nó cho phép người dùng truy tìm lại các tính năng của trục vít và sau đó cập nhật các kết quả gây ra quá trình trong trục vít để nâng cao độ chính xác cho quá trình ép phun tiếp theo. Chức năng này hỗ trợ người dùng ước tính toàn diện hơn về thiết kế trục vít.

Các tính năng và lợi ích

 • Cung cấp phương pháp tham số thuận tiện và nhanh chóng để tạo hình học trục vít

 • Ghi lại quá trình nóng chảy thực tế hơn từ trạng thái rắn đến nóng chảy thông qua vít hóa dẻo

 • Giúp người dùng đánh giá hiệu suất của trục vít và cải thiện độ chính xác của phân tích dòng chảy

 • Giảm thiểu số lượng thí nghiệm vật lý

TÍNH TOÁN SONG SONG

Ba mối quan tâm chính của người dùng CAE là độ chính xác, tốc độ tính toán và tính thân thiện với người dùng. Mô phỏng 3D chân thực không chỉ thỏa mãn những băn khoăn đó mà còn mang lại nhiều ưu điểm hơn mà 2.5D thông thường không thể đạt tới, chẳng hạn như tích hợp CAD, độ chính xác, đơn giản hóa mô hình… vv. Tuy nhiên, mô phỏng 3D thực chắc chắn sẽ làm tăng thời gian tính toán và yêu cầu nhiều tài nguyên máy tính hơn. Mặc dù Phương pháp Thể Tích Hữu Hạn Hiệu Suất Cao (HPFVM) được Moldex3D sử dụng đã vượt trội hơn các phần mềm 3D khác, nhưng người dùng vẫn mong đợi những cải tiến đáng kể.

Moldex3D dẫn đầu trong lĩnh vực tính toán song song để nâng cao hiệu suất tính toán và thực hiện phân tích trong thời gian ngắn hơn trên mô hình phức tạp hơn với số lượng phần tử lớn hơn bao giờ hết. Kernel hiệu suất cao song song được trang bị các phân tích tích hợp về Flow, Pack, Cool, Warp, Fiber và RIM (Reactive Injection Molding). Hơn nữa, công nghệ điện toán song song Moldex3D hỗ trợ cả nền tảng Multi-CPU và PC-Cluster.

Đối với các linh kiện quang học và ô tô được gia cố bằng sợi quang, đầu nối, bánh răng … vv, không bao giờ có thể đánh giá thấp nhu cầu về độ chính xác cao và tính toán tốc độ cao. Tốc độ tính toán có thể được cải thiện bằng CPU mới hơn và mạnh hơn. Tuy nhiên, chỉ cải thiện xung nhịp CPU không thể làm hài lòng người dùng công nghiệp về tốc độ cũng như độ chính xác. Do đó, sử dụng nhiều CPU là cách tiếp cận hiệu quả nhất.