Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng phần mềm Creo Parametric vào việc mô hình hóa 3D cũng như láp ráp và trình bày bản vẽ ở mức độ cơ bản.

Nội dung

 • Tổng quan về PTC Creo Parametric
 • Vẽ Sketch 2D
 • Dựng khối cơ bản
 • Thiết kế chi tiết kỹ thuật (Engineering Feature)
 • Nhân bản đối tượng thiết kế (Pattern)
 • Đo kiểm các đại lượng cơ bản
 • Lắp ráp cố định
 • Trình bày bản vẽ 2D
 • Xử lí lỗi trong quá trình thiết kế
 • Bài tập thực hành
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và tin học văn phòng

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác