Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để dựng được những mô hình 3D có độ phức tạp cao hơn và quản lí dữ liệu thiết kế tốt hơn

Nội dung

 • Những công cụ tạo hình nâng cao: Sweep, Blend, Helical Sweep
 • Thiết kế dùng tham số (parameter) và quan hệ (relation)
 • Quản lí bằng layer
 • Quản lí đối tượng tham chiếu
 • Kỹ thuật pattern nâng cao
 • Tạo và sử dụng Family Table & UDF

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với ba module Part, Assembly và Drawing

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác