Chuyển đổi kỹ thuật số (DX) đã trở thành chiếc lược hàng đầu của các công ty toàn cầu. Trên thực tế, 92% nhà sản xuất toàn cầu đang trong hành trình chuyển đổi số của họ. Với những nỗ lực này, một số tổ chức đang giải quyết các thách thức kinh doanh và tạo ra các cơ hội mới bằng cách sử dụng công nghệ – và nó đang thúc đẩy giá trị kinh doanh. Theo McKinsey, chuyển đổi số đại diện cho một cơ hội tối ưu hóa trị giá hàng nghìn tỷ đô la đề vượt qua những thách thức trong các công ty của họ.

Tuy nhiên, nhiều công ty đang gặp khó khăn trong việc nhận ra giá trị tối ưu từ chuyển đổi số. Một cuộc khảo sát gần đây của PTC cho thấy trên 1.500 dự án DX, gần một nữa không cho thấy ROI dương. Nó đặt ra câu hỏi – làm thế nào các công ty có thể đảm bảo các nỗ lực DX của họ sẽ mang lại giá trị? Trong một bài báo mới từ PTC, Xác Định Giá trị Chuyển Đổi Số, một mô hình khung chuyển đổi số (rút ra từ nghiên cứu) đã được đưa ra để giúp các nhà lãnh đạo lập khung và ưu tiên các sáng kiến của họ về giá trị kinh doanh mà nó sẽ mang lại cho tổ chức.

Khung chuyển đổi kỹ thuật số là gì?

Khung chuyển đổi số là một cách để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng nền tảng cho sự thành công của chuyển đổi số. Dựa trên dữ liệu, nghiên cứu và kinh nghiệm, khung DX tìm thấy điểm chung giữa các ngành và trường hợp sử dụng khác nhau để hỗ trợ các nhà lãnh đạo và tổ chức trong việc ưu tiên các sáng kiến DX.

PTC đã tận dụng kiến thức sâu từ việc hợp tác chặt chẽ với hàng nghìn dự án DX để tạo ra quy trình vòng đời giá trị — hưởng dẫn năm bước để xác định các sáng kiến cụ thể sẽ mang lại nhiều giá trị nhất dựa trên nhu cầu riêng của công ty bạn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, một trong những chia khóa thành công (và ROI) là điều chỉnh các dự án này phù hợp với các mục tiêu tài chính và ưu tiên các dự án sẽ tác động đến các mục tiêu tài chính và hoạt động. Mặc dù các đánh giá nội bộ của từng công ty có thể phức tạp đằng sau hậu trường, nhưng năm cân nhắc này sẽ giúp các tổ chức công nghiệp ưu tiên các sáng kiến DX.

Khung chuyển đổi kỹ thuật số để hiện thực hóa giá trị nhanh hơn

Bước 1: Phù hợp với các Mục tiêu tài chính

Doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và hiệu quả sử dụng tài sản: đây là ba mục tiêu tài chính lớn đối với các doanh nghiệp công nghiệp. Để DX tạo ra bước phát triển đáng kể, các sáng kiến mà một công ty theo đuổi tác động đến lại một (hoặc nhiều) trong ba lĩnh vực chính đó.

Bước 2: Xác định các động lực giá trị

Buớc tiếp theo là xác định các yếu tố thúc đẩy giá trị đó giải quyết những thách thức hàng đầu và mở khóa các mục tiêu và lợi nhuận tài chính. Các động lực giá trị sẽ khác nhau ở các lĩnh vực khác nhau: kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ.

  • • Đối với lĩnh vực kỹ thuật việc cải thiện sự hợp tác trong chuỗi giá trị sẽ làm tăng doanh thu.
  • • Đối với lĩnh vực sản xuất việc tăng tính khả dụng của thiết bị và hiệu suất sẽ mang lại lợi nhuận biên hoạt động.
  • • Đối với dịch vụ, tỷ lệ sửa lần đầu tốt hơn sự cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản.

Bước 3: Chọn các trường hợp sử dụng có giá trị cao

Bây giờ bạn đã có mục tiêu tài chính phù hợp và xác định giá trị động lực, bước tiếp theo là tìm hiểu các trường hợp sử dụng cụ thể và chọn những trường hợp sẽ mang lại giá trị cao nhất cho công ty. Dẫn đến một danh sách ngắn các sáng kiến cần làm rõ. Làm việc với đối tác DX đáng tin cậy để chọn các trường hợp sử dụng, dựa trên kinh nghiêm và chuyên môn của họ, thời gian sẽ nhanh hơn.

Bước 4: Đo lường tác động

Với các trường hợp sử dụng được đặt ra, các công ty cần đảm bảo họ xác định các chỉ số hiệu suất chính, tạo ra đường cong hiệu suất hiện tại và đặt kỳ vọng cho hiệu suất dự kiến. Tất cả điều này cần được thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Việc này tạo tiền đồ cho việc đo lường thích hợp và khả năng điều chỉnh nhanh chóng. Trong buớc này, điều quan trọng là phân tích bất kỳ thiếu sót nào về giá trị kỳ vọng từ các dự án DX và thay đổi quy trình cho phù hợp khi công ty mở rộng quy mô sáng kiến.

Bước 5: Xác định kết quả tài chính

Và bây giờ, khi chương trình được triển khai, chúng tôi quay trở lại từ đầu để đảm bảo những gì chúng tôi đã làm có tác động đến các mục tiêu tài chính. Việc chứng minh tác động ở cấp độ này là cơ bản để đảm bảo cam kết điều hành và thành công của chương trình DX.

Lời kết

Chuyển đổi kỹ thuật số là một khái niệm mạnh mẽ với khả năng thúc đẩy giá trị đáng kể cho các doanh nghiệp công nghiệp. Tuy nhiên thay đổi là một thách thức. Các tổ chức sử dụng khung chuyển đổi số này bắt đầu nỗ lực của họ với sự tập trung và rõ ràng. Họ hiểu những nỗ lực của họ sẽ mang lại giá trị như thế nào theo những cách có thể đo lường và tác động được. Họ rõ ràng về cách DX có thể mở còn quy mô, tiềm năng vốn có để tạo ra lời ích kép trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu cách triển khai khung DX này trong kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ chưa? Để tìm hiểu sâu hơn về khuôn khổ này và để đưa việc đánh giá giá trị vào sử dụng thực tế, hãy đọc toàn bộ báo cáo chính thức tại đây

Nguồn: https://www.ptc.com/en/blogs/corporate/5-step-digital-transformation-framework

Leave A Comment

Bài viết liên quan