OPEN MIND nhận thấy nhu cầu cao về chuẩn hóa lập trình CAM

Chuyên gia CAD/CAM của OPEN MIND nhận ra xu hướng phát triển mạnh mẽ của việc tự động hóa tác vụ lập trình. Trên thực tế, các nhà cải cách trong ngành ước tính rằng số lượng các dự án tự động hóa của người dùng hyperMILL® CAD/CAM đã tăng gấp ba lần vào năm 2020. Đồng thời, nhu cầu về hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced đã tăng lên đáng kể. Phiên bản này cung cấp một số công cụ tự động hóa toàn diện.

Rico Müller, Giám đốc Dự án CAD/CAM Automation tại OPEN MIND Technologies AG, giải thích: “Các trung tâm gia công và dụng cụ cắt càng trở nên mạnh mẽ, lập trình CAM càng dễ trở thành nút thắt cổ chai”. Các công ty đang tìm kiếm các giải pháp cho phép họ lập trình CAM hiệu quả hơn bằng cách tự động hóa các quy trình. Ngay cả những phôi phức tạp và đa dạng nhất cũng được tạo ra dựa trên một số lượng lớn các thao tác tương tự có thể được tiêu chuẩn hóa. Trong hyperMILL®, thư viện dụng cụ cắt, tính năng nhận dạng đối tượng gia công và macro để chuẩn hóa đã có sẵn trong một thời gian dài. Những thứ này hiện đang được sử dụng ngày càng nhiều trong ngành công nghiệp sản xuất để tự động hóa việc tạo chương trình CAM”.

Từ tiêu chuẩn lập trình đến tự động hóa quy trình

Ngay cả phiên bản cơ bản của hyperMILL® AUTOMATION Center cũng cho phép người dùng tự động hóa quá trình tạo danh sách công việc cũng như lựa chọn và định vị các đồ gá. Ngoài ra, một quy trình thống nhất có thể được xác định cho tất cả các lập trình viên. Phiên bản Advanced giúp bạn có thể xác định và chuẩn hóa các quy trình phức tạp. Giải pháp chủ yếu tập trung vào các yếu tố riêng lẻ của một mô hình CAD. Tất cả các bước chuẩn bị và lập trình dữ liệu, cho đến mô phỏng và tạo chương trình NC, đều có thể được xác định rõ. Khi quy trình sản xuất đã được định nghĩa, nó có thể được áp dụng cho bất kỳ thành phần mới nào và được thực thi tự động. Nếu có bất kỳ quyết định nào không thể được thực hiện một cách chắc chắn trong quy trình tự động, người dùng sẽ được nhắc nhở đưa ra các lựa chọn có liên quan trong quá trình chạy chương trình. Người dùng được hướng dẫn tương tác thông qua các bước quy trình riêng lẻ, giúp bạn có thể lập trình công việc gia công trong thời gian rất ngắn.

Bổ sung năng lực CAM

Rico Müller đảm bảo “Khả năng tạo ra các giải pháp tự động hóa một cách hiệu quả  giúp nâng cao tri thức và khả năng lập trình của khách hàng. Một mặt, chúng tôi thấy những người dùng hyperMILL® quan tâm đến vấn đề động hóa đang có được một cái nhìn hoàn toàn mới về các quy trình của riêng họ. Người dùng truy cập lại các quy trình của họ với mục tiêu tối ưu hóa chúng. Mặt khác, là tự động hóa bao gồm nhiều nhiệm vụ đơn giản, nó có cơ sở để chèn đồ gá hay lập trình gia công lỗ đúng ngay từ đầu. Điều này giúp người dùng có thêm thời gian để tối ưu hóa các tác vụ phức tạp”.

Dịch vụ hoặc dự án nội bộ

Tính khả dụng của hyperMILL® AUTOMATION Center Advanced đã mở ra khả năng tự động hóa CAM cho các công ty không được phép sử dụng các dịch vụ lập trình bên ngoài do các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ thiết kế nội bộ. Các công ty trong tất cả các ngành đang sản xuất sản phẩm của riêng họ hiện có thể được chuẩn bị tốt cho tự động hóa CAM nếu họ đã làm việc với các quy tắc thiết kế. Mọi thứ có phần khó khăn hơn đối với các nhà sản xuất theo hợp đồng. Tuy nhiên, họ thậm chí còn được hưởng lợi nhiều hơn từ các quy trình được tăng tốc. Rico Müller cho biết: “Trong một dự án, chúng tôi có thể thiết lập các quy trình tự động cho một nhà sản xuất theo hợp đồng, quy trình này hiện đang được sử dụng để xử lý các đơn đặt hàng thông qua cổng thông tin cùng các dữ liệu CAD được tải lên”.

 

Nguồn: https://www.openmind-tech.com/en/news/detail/automation-hypermill-trend.html

Leave A Comment

Bài viết liên quan