Moldex3D Studio là một nền tảng phân tích tích hợp. Thông qua thao tác trên giao diện Ribbon trực quan, người dùng có thể thực hiện tất cả các công việc mô phỏng trên một nền tảng. Thiết kế nút rõ ràng cho phép mô hình được tạo và hiệu chỉnh nhanh chóng. Sau đó, mô hình sẽ được tính toán bởi bộ giải thuật và kết quả có thể được hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Moldex3D Studio cũng nâng cao khả năng sử dụng của chỉ dẫn màu sắc (color legend). Các chức năng như sau:

  1. Chỉ dẫn màu sắc có thể được đặt ở bên trái hoặc bên phải của màn hình.
  2. Người dùng có thể sửa đổi giá trị bằng cách nhấp đúp vào giới hạn trên và dưới của thang màu sắc.
  3. Người dùng có thể kéo trực tiếp phạm vi trên thang đo để hiển thị.
  4. Khi di chuyển chuột đến phần chỉ dẫn, một loạt nút chức năng sẽ xuất hiện (ban đầu nằm trong thẻ Result).

Trong Moldex3D Studio, người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp chỉ dẫn màu sắc theo cách thủ công, điều này rất hữu ích cho việc trình bày và thảo luận kết quả phân tích.

Vui lòng tham khảo các ví dụ sau để biết các bước hoạt động.

Bước 1 Chuyển sang mục kết quả (result) trong Moldex3D Studio và chỉ dẫn màu sắc màu nằm ở một bên trong cửa sổ hiển thị.

Bước 2 Giá trị mặc định của giới hạn trên và giới hạn dưới của thanh màu là giá trị Max/Min của màn hình kết quả hiện tại. Có hai cách để điều chỉnh giá trị Max/Min trực tiếp trên thanh màu để quan sát tốt hơn với các mục đích cụ thể.

  • Nhấp và kéo dấu tam giác màu đen để thu hẹp phân bố màu (giới hạn trên bên dưới) và giá trị kết quả nằm ngoài phạm vi sẽ trở nên trống.
  • Nhấp đúp vào giá trị giới hạn (giới hạn dưới bên dưới) để sửa đổi nó và cả thanh màu và phân phối sẽ cập nhật dựa trên giới hạn mới. Các dấu Max/Min (đỏ và xanh) sẽ ở cùng giá trị với kết quả hiện tại.

Bước 3 Di chuyển con trỏ vào thang màu để bật thanh công cụ cho các tùy chọn tùy chỉnh:

Move: Nhấp  vào biểu tượng   thanh màu sẽ hiển thị một hộp có dấu chấm cho biết rằng nó có thể được di chuyển. Nhấp vào thanh màu và kéo nó từ trái sang phải trong Cửa sổ hiển thị. (Lưu ý: Khi Cây hiển thị được gập lại, chỉ dẫn màu sắc đặt bên trái cũng sẽ di chuyển.)

Fixed the range: Chọn để sửa phạm vi chỉ dẫn màu sắc hoặc, nếu không phạm vi sẽ thay đổi qua các bước giá trị Max/Min khác nhau.

Reset the display range: Đặt lại tất cả cài đặt tùy chọn thang màu sắc   từ tùy chỉnh thành mặc định.

Fill in the out-of-range areas:  Chọn để điền vào vùng có màu Max/Min nếu giá trị kết quả nằm ngoài phạm vi thang màu hiện tại. Nếu tùy chọn này bị tắt, khu vực ngoài phạm vi thang màu sẽ không hiển thị màu sắc.

Inverse the legend color: Chọn  để đảo ngược chỉ dẫn màu sắc.

Banded distribution: Nhấp để chuyển phân phối màu từ liên tục sang phân đoạn.

 

Tham khảo bản tiếng Anh tại đây

Leave A Comment

Bài viết liên quan