Phiên bản 8.0 đưa ra một số cải tiến giúp nâng cao hiệu quả khi thiết kế với Creo Parametric.

Thể hiện lỗ ở trạng thái Lightweight

Chế độ thể hiện lỗ đơn giản (lightweight) rất hữu ích vì nó giúp tiết kiệm tài nguyên máy tính trong quá trình thiết kế. Từ bản 8.0, Creo Parametric cho phép người dùng áp dụng chế độ này cho tất cả các loại lỗ được tạo thay vì chỉ là lỗ đơn giản nhưng trong những phiên bản trước đó.

Định tâm lỗ bằng Sketch

Cho phép dùng các đối tượng sketch để định tâm lỗ. Cụ thể, người dùng có thể xác định tâm lỗ bằng giao điểm các đoạn thẳng (cung tròn) hay các điểm End Point/Mid Point/Point. Nhờ chức năng này, nếu muốn dựng một hệ lỗ phân bố đều trên một đường tròn, người dùng có thể làm trực tiếp trong lệnh Hole mà không cần dùng thêm một lệnh Pattern

Bổ sung tùy chọn cho lỗ ren

Với ren trụ: bổ sung thêm tùy chọn To Reference để định chiều sâu cắt ren (trước đây chỉ có 2 tùy chọn Through Thread và Blind)

Với ren côn: cho phép điều chỉnh độ sâu làm ren và kết hợp với lỗ ren với lỗ trụ trong cùng một lệnh. Nói cách khác, nếu cần tạo một đường nước có phần đầu là ren côn và phần lại là lỗ trụ, người dùng chỉ cần dùng một lệnh Hole là được (thay vì phải dùng một lệnh Hole để tạo lỗ ren côn và một lệnh Hole để tạo lỗ trụ như trước đây)

Leave A Comment

Bài viết liên quan