Hotline: +84 906 355 245|hoangkhuong@tuvanhoangvan.com
Home > BLOG > Thủ thuật
Thủ thuật2021-08-17T08:51:13+07:00

Kiểm soát chỉ dẫn màu sắc trong Moldex3D Studio

Moldex3D Studio là một nền tảng phân tích tích hợp. Thông qua thao tác trên giao diện Ribbon trực quan, người dùng có thể thực hiện tất cả các công việc mô

By |September 17th, 2021|Categories: Thủ thuật|Tags: |0 Comments

Một số cải tiến trong lệnh Hole của Creo Parametric 8.0

Phiên bản 8.0 đưa ra một số cải tiến giúp nâng cao hiệu quả khi thiết kế với Creo Parametric. Thể hiện lỗ ở trạng thái Lightweight Chế độ thể hiện lỗ

By |August 15th, 2021|Categories: Thủ thuật|Tags: |0 Comments

Giải quyết vấn đề cong vênh bằng cách đảo ngược biên dạng cong vênh

Tóm tắt Một trong những thách thức lớn nhất của việc ép các chi tiết có thành dày là độ chính xác về kích thước. Trong dự án này, một móc nhựa

By |April 29th, 2021|Categories: Thủ thuật|Tags: |0 Comments

Khắc phục lỗi “Has stopped working…” của Cimatron

Hi các bạn, Khương nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc đang chạy Cimatron thì bị lỗi Stop working. Và đây là câu trả lời theo những gì Khương

By |April 1st, 2021|Categories: Thủ thuật|Tags: |0 Comments
Go to Top