Hotline: 0906 355 245

 hoangkhuong@tuvanhoangvan.com

Thủ thuật

Thủ thuật2021-09-25T16:35:40+07:00

Tùy biến mẫu báo cáo trong Moldex3D Report Wizard

Moldex3D cung cấp trình hướng dẫn tạo báo cáo (Report Wizard) trong quá trình hậu xử lý để tạo báo cáo tự động. Sau khi phân tích xong, biểu tượng Report wizard

By |October 25th, 2021|Categories: Thủ thuật|Tags: |0 Comments

Kiểm soát chỉ dẫn màu sắc trong Moldex3D Studio

Moldex3D Studio là một nền tảng phân tích tích hợp. Thông qua thao tác trên giao diện Ribbon trực quan, người dùng có thể thực hiện tất cả các công việc mô

By |September 17th, 2021|Categories: Thủ thuật|Tags: |0 Comments

Một số cải tiến trong lệnh Hole của Creo Parametric 8.0

Phiên bản 8.0 đưa ra một số cải tiến giúp nâng cao hiệu quả khi thiết kế với Creo Parametric. Thể hiện lỗ ở trạng thái Lightweight Chế độ thể hiện lỗ

By |August 15th, 2021|Categories: Thủ thuật|Tags: |0 Comments
Go to Top