Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể sử dụng thành thạo Creo Parametric trong việc lập trình phay 3 trục ứng dụng trong gia công khuôn mẫu và gia công hàng loạt

Nội dung

 • Giới thiệu tổng quát về lập trình gia công trong Creo Parametric
 • Phương pháp phay Face
 • Phương pháp phay Volume
 • Phương pháp phay Surface
 • Phương pháp phay Profile
 • Phương pháp phay Trajectory
 • Phương pháp phay Rough & Rerough
 • Phương pháp phay Finishing
 • Phương pháp gia công lỗ
 • Các phương pháp gia công khác
 • Quản lí dụng cụ cắt
 • Quản lí nguyên công
 • Post Processor
 • Tạo bảng nguyên công
 • Gia công theo templete
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về gia công CNC và sử dụng Cimatron ở mức độ cơ bản

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác