Project Description

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể

 • Hiểu được các dạng phân tích trong 2 modul Mechanism Design và Mechanism Simulate
 • Hiểu rõ các yếu tố cần thiết để tiến hành xây dựng một phân tích
 • Tự mình thiết lập một phân tích và đọc hiểu kết quả sau khi phân tích

Nội dung

 • Giới thiệu về MDX & MDO
 • Các dạng liên kết thường gặp: pin, slide, cylinder, planar
 • Các cơ cấu chuyển động điển hình: cam, gear, slot
 • Phân tích động học
 • Các yếu tố dùng trong phân tích động lực học: gravity, damper, spring
 • Phân tích động lực học
 • Phân tích tĩnh học
 • Phân tích cân bằng lực
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với ba modul Part, Assembly

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác