Project Description

Mục tiêu

Sau khi hoàn tất khóa học, người học có thể sử dụng PTC Creo Simulate để xây dựng mô hình phân tích và tiến hành phân tích để dự đoán trước những hư hỏng có thể xảy ra trên sản phẩm

Nội dung

 • Giới thiệu tổng quan Creo Simulate
 • Ôn lại kiến thức về sức bền vật liệu
 • Đặc tính vật liệu dùng trong phân tích
 • Chuẩn bị mô hình và xử lí lưới trước khi phân tích
 • Tải trọng và liên kết sử dụng trong phân tích
 • Trình bày và đọc kết quả
 • Phân tích sử dụng mô hình lí tưởng
 • Phân tích sự mất ổn định – Buckling Analysis
 • Phân tích phương thái – Modal Analysis
 • Phân tích biến dạng lớn – Large Deformation Analysis
 • Phân tích truyền nhiệt (optional)Thực hành các bài tập tình huống
 • Phân tích độ nhạy – Sensitive Analysis
 • Phân tích tối ưu – Optimization Analysis
 • Phân tích sản phẩm của công ty
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với ba modul Part, Assembly và Drawing

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác