Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng phần mềm Creo Parametric vào thiết kế những sản phẩm dạng kim loại tấm

Nội dung

 • Giới thiệu tổng quan về module kim loại tấm của Creo Parametric
 • Thiết kế tấm cơ sở
 • Thiết kế những phần tử phụ trợ
 • Bẻ gập và trải phẳng mô hình kim loại tấm
 • Hiệu chỉnh mô hình kim loại tấm
 • Thiết lập thông số công nghệ để gia công
 • Trình bày bản vẽ kim loại tấm
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với ba modul Part, Assembly và Drawing

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác