Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho học viên những kiến thức cốt lõi về nguyên lí Top/Down để vận dụng hiệu quả vào việc mô hình hóa 3D trên phần mềm PTC Creo Parametric nhằm nâng cao độ chính xác và tiết kiệm thời gian trong công tác thiết kế, quản lí và cải tiến sản phẩm

Nội dung

 • Thiết kế Top/Down là gì ?
 • Phân biệt thiết kế Top/Down và Bottom/Up
 • Qui trình thiết kế Top/Down
 • Thiết kế Top/Down dùng Skeleton
 • Thiết kế Top/Down dùng Layout
 • Quản lí dữ liệu trong thiết kế Top/Down
 •  Những lỗi cần chú ý khi thiết kế Top/Down
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với ba modul Part, Assembly và Drawing

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác