Project Description

Mục tiêu

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trình bày một bản vẽ kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn ngay trong PTC Creo Parametric mà không cần dùng thêm AutoCAD hay một phần mềm CAD 2D khác.

Nội dung

 • Trình bày tất cả các loại hình biểu diễn thường gặp
 • Ghi kích thước, tùy biến hiển thị kích thước
 • Ghi dung sai GD&T, độ nhám, YCKT
 • Tạo và sử dụng kí hiệu riêng
 • Sử dụng bảng biểu (table)
 • Xuất bản vẽ lắp
 • Xuất bản kê vật liệu Bill of Material – BOM
 • Quản lí bản vẽ lớn (large assembly)
 • Cấu hình môi trường bản vẽ
 • Tạo khung tên mẫu theo tiêu chuẩn doanh nghiệp
 • Tạo và sử dụng bản vẽ mẫu
 • In ấn
 • Thực hành các bài tập tình huống
 • Hỏi đáp

Phương pháp

 • Tập trung vào thực hành, những bài tập được xây dựng từ tình huống thực tế
 • Học 100% trên máy tính
 • Khuyến khích tương tác giữa học viên và người hướng dẫn
 • Tất cả nội dung đào tạo được ghi lại để người học tham khảo sau khóa học
 • Khóa học có thể tiến hành bằng cả hai ngôn ngữ Việt & Anh
 • Hỗ trợ miễn phí 6 tháng sau khóa học thông qua email, điện thoại, Teamviewer

Yêu cầu

 • Người có kiến thức cơ bản về thiết kế cơ khí và sử dụng được PTC Creo Parametric ở mức độ cơ bản đối với ba modul Part, Assembly và Drawing

Chia sẻ khóa học lên

Các khóa học Creo Parametric khác